Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές στο πλαίσιο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των κινητών συσκευών

Σε αυτό το μάθημα γίνεται εισαγωγή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, και με τη βοήθεια εκπαιδευτικών εργαλείων κατάλληλων για μαθητές. Αρχικά γίνεται εισαγωγή στον προγραμματισμό σε Android, στο οικοσύστημα των εφαρμογών του,  στην ιστορία/εξέλιξή του, στις εκδόσεις του, στην αρχιτεκτονική του (πυρήνας, βιβλιοθήκες, runtime, application framework, εφαρμογές), στο Dalvik, στην ασφάλεια, τις οδηγίες σχεδίασης (Android Design Guidelines). Στη συνέχεια γίνεται εκτενής παρουσίαση της πλατφόρμας MIT App Inventor, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών Android χρησιμοποιώντας μόνο γραφικό προγραμματισμό, χωρίς να χρειάζεται να γραφτεί κώδικας, με σκοπό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές σχολικής ηλικίας. Στα πλαίσια του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εξοικειώνονται αναπτύσσουν Android εφαρμογή σε App Inventor.