Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Καινοτομία

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις βασικές αρχές, μεθόδους και λειτουργίες του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ενότητες που θα διδαχθούν στο πλαίσιο του μαθήματος είναι:  Εισαγωγικά Θέματα – Κοινωνία της Πληροφορίας, Υποδομές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Μοντέλα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Διεπιχειρησιακό B2B (Inter-Organizational Information Systems), Ηλεκτρονικές Αγορές B2B, Κάθετες Πύλες, Intra-Organizational B2B – Εταιρικές Πύλες, Μοντέλο Επιχείρηση προς Πελάτη – Β2C, Ηλεκτρονικό Λιανεμπόριο, Ηλεκτρονικοί Ενδιάμεσοι, Υποδομές Δικτυακών Τόπων B2C.

Ψηφιακό μάρκετινγκ και διαφήμιση στο Internet, Έρευνα αγοράς και ανάλυση επισκέψεων στο Web, Βασικές λειτουργίες και τύποι ηλεκτρονικών αγορών, Εταιρικο-κεντρικό Η.Ε. και ιδιωτικά δίκτυα, Ηλεκτρονικές δημοπρασίες, Ηλεκτρονική διακυβέρνηση,  Κινητό Επιχειρείν, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν μέσω ψηφιακής τηλεόρασης, Στρατηγική για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληρωμών (e-Payment Systems), Ασφάλεια και Νομικά θέματα στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Κυβερνητικές υποδομές υπολογιστικών νεφών (G-Clouds) και ζητήματα Δικαίου της Πληροφορίας και Εγκληματικότητας σε σύγχρονες αρχιτεκτονικές (Forensics).