Διδάσκοντες

Μιχαήλ Δόσης

Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας

CV Δόσης
mdossis@uowm.gr

Ζαχαρούλα Καλογηράτου

Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας

CV Καλογηράτου
zkalogiratou@uowm.gr

Άγγελος Μιχάλας

Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας

CV Μιχάλας
CV Μιχάλας en
amichalas@uowm.gr
Δημήτριος Ι. Βέργαδος

Αναπληρωτής Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

CV Βέργαδος
dvergados@uowm.gr

Σπυρίδων Νικολάου

Λέκτορας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας

CV Νικολάου
snikolaou@uowm.gr

Θεόδωρος Μονοβασίλης

Αναπληρωτής Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

CV Μονοβασίλης

Γεώργιος Βασιλειάδης

Εξωτερικός Συνεργάτης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Χρήστος Δουληγέρης

Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Πειραιώς

CV Δουληγέρης
cdoulig@unipi.gr

Γεώργιος Τσιχριντζής

Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Πειραιώς

CV Τσιχριντζής
geoatsi@unipi.gr

Δημήτριος Δ. Βέργαδος

Αναπληρωτής Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Πειραιώς

CV Βέργαδος
vergados@unipi.gr
Θεόδωρος Καρβουνίδης

Εξωτερικός Συνεργάτης
του Δ.Π.Μ.Σ.

Απόστολος Μαυρίδης

Εξωτερικός Συνεργάτης
του Δ.Π.Μ.Σ.

Στέργιος Τέγος

Εξωτερικός Συνεργάτης
του Δ.Π.Μ.Σ.

Έλενα Σεραλίδου

Εξωτερικός Συνεργάτης
του Δ.Π.Μ.Σ.

Εμμανουήλ Σκόνδρας

Εξωτερικός Συνεργάτης
του Δ.Π.Μ.Σ.

Κωνσταντίνα Σιούντρη

Εξωτερικός Συνεργάτης
του Δ.Π.Μ.Σ.

Νικόλαος Τσώλης

Εξωτερικός Συνεργάτης
του Δ.Π.Μ.Σ.

Θεόδωρος Λουκίσας

Εξωτερικός Συνεργάτης
του Δ.Π.Μ.Σ.