Ασφάλεια Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων – Γενική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Παρουσιάζονται θέματα για την ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση, τεχνολογίες διαχείρισης ταυτότητας, έλεγχο προσπέλασης, ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων, ασφάλεια συστημάτων βάσεων δεδομένων, κακόβουλο λογισμικό, διασφάλιση και αξιολόγηση ασφάλειας συστημάτων και προϊόντων. Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών διαχωριζόμενη στην ασφάλεια δικτύων υπολογιστών και στην ασφάλεια ασυρμάτων και κινητών δικτύων επικοινωνιών. Στην πρώτη υποκατηγορία, … Περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα και Υπολογιστικά Νέφη

Παρουσιάζονται θέματα με τη µελέτη του σχεδιασµού και της υλοποίησης των σύγχρονων κατανεµηµένων συστηµάτων και των υπολογιστικών νεφών. Θα µελετηθούν έννοιες σχετικές µε το υλικό και το λογισµικό πάνω στα οποία οικοδοµείται ένα υπολογιστικό σύστηµα. Έµφαση δίνεται στην επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων του συστήµατος καθώς και στην διαχείριση διεργασιών, την ονοµατολογία οντοτήτων και την … Περισσότερα

Τεχνολογίες και Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό

Παρουσιάζονται σύγχρονα θέματα τεχνολογιών του Διαδικτύου όπως: Σύγχρονες τεχνολογίες, υπηρεσίες και εφαρμογές Web 2.0 και Web 3.0. Αλγόριθμοι αναζήτησης πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Σημασιολογικός Ιστός, οντολογίες, μετά-δεδομένα στο Διαδίκτυο, URIs, XML-based frameworks for semantic description, Resource Description Framework (RDF), RDF schema (RDFS). Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό, βασικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό, μέθοδοι διασύνδεσης με … Περισσότερα