Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες

Παρουσιάζονται αρχές της ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας. Γίνεται γνωριμία με τις έννοιες των επικοινωνιών δεδομένων την δικτύωση και τα πρωτόκολλα επικοινωνιών. Ειδικότερα καλύπτονται θέματα που αφορούν το Διαδίκτυο, Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs), ανάλυση στοίβας πρωτοκόλλων Διαδικύου TCP/IP και προσδιορισμός των αρχών που το διέπουν. Αναλύονται έννοιες και πρωτόκολλα ευρυζωνικών ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, ο έλεγχος … Περισσότερα

Τεχνολογίες Aσύρματων και Kινητών Επικοινωνιών

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση ζητημάτων και επιλογών που ανακύπτουν κατά τη σχεδίαση και υλοποίηση ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών. Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το Ασύρματο Περιβάλλον Επικοινωνίας: Κυψελωτά Δίκτυα, Αρχές των Κυψελωτών Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών – Παρεμβολές, Ασύρματα δίκτυα 3ης 4ης και 5ης Γενιάς, Διαχείριση Κινητικότητας, Διαχείριση Επικοινωνίας, Δίκτυα IEEE 802.11x, Κινητό ΙP … Περισσότερα