Σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού εφαρμογών

Επισκόπηση των σύγχρονων τεχνικών προγραμματισμού εφαρμογών που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στο προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και έξυπνων κινητών συσκευών (smartphone, tablet κτλ.). Αρχικά, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα απαραίτητων εννοιών, τεχνικών σχεδίασης και προγραμματισμού εφαρμογών υπολογιστών. Μελετάται διεξοδικά η δομή, το συντακτικό και οι βιβλιοθήκες της γλώσσας Python και παρουσιάζονται οι στατικές και οι δυναμικές δομές, καθώς και … Περισσότερα