Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Καινοτομία

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις βασικές αρχές, μεθόδους και λειτουργίες του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ενότητες που θα διδαχθούν στο πλαίσιο του μαθήματος είναι:  Εισαγωγικά Θέματα – Κοινωνία της Πληροφορίας, Υποδομές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Μοντέλα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Διεπιχειρησιακό B2B (Inter-Organizational Information Systems), Ηλεκτρονικές Αγορές B2B, Κάθετες Πύλες, Intra-Organizational B2B – … Περισσότερα