Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές στο πλαίσιο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των κινητών συσκευών

Σε αυτό το μάθημα γίνεται εισαγωγή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, και με τη βοήθεια εκπαιδευτικών εργαλείων κατάλληλων για μαθητές. Αρχικά γίνεται εισαγωγή στον προγραμματισμό σε Android, στο οικοσύστημα των εφαρμογών του,  στην ιστορία/εξέλιξή του, στις εκδόσεις του, στην αρχιτεκτονική του (πυρήνας, βιβλιοθήκες, runtime, application framework, εφαρμογές), στο Dalvik, στην ασφάλεια, … Περισσότερα

Σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού εφαρμογών

Επισκόπηση των σύγχρονων τεχνικών προγραμματισμού εφαρμογών που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στο προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και έξυπνων κινητών συσκευών (smartphone, tablet κτλ.). Αρχικά, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα απαραίτητων εννοιών, τεχνικών σχεδίασης και προγραμματισμού εφαρμογών υπολογιστών. Μελετάται διεξοδικά η δομή, το συντακτικό και οι βιβλιοθήκες της γλώσσας Python και παρουσιάζονται οι στατικές και οι δυναμικές δομές, καθώς και … Περισσότερα

Κινητός Υπολογισμός και Εφαρμογές

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη εφαρμογών κινητών και ασύρματων συσκευών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών στις κυριότερων πλατφόρμες για κινητές συσκευές (Android, iOS, Windows Mobile). Ειδικότερα θα μελετηθούν: η αρχιτεκτονικές των πλατφορμών, τα συστατικά και ο κύκλος … Περισσότερα