Το Ψηφιακό Παιχνίδι στη Μάθηση

H διείσδυση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή του δασκαλοκεντρικού μοντέλου και πλέον οι μαθητές αποκτούν συμμετοχικό ρόλο στη μάθηση και αλληλεπιδρούν στη μαθησιακή διαδικασία, μέσω διαδραστικών εφαρμογών και ψηφιακών παιχνιδιών. Σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση των αρχών σχεδίασης, ανάπτυξης κι αξιολόγησης εφαρμογών ψηφιακών παιχνιδιών για την εκπαίδευση, καθώς και της  … Περισσότερα