Σχεδιασμός και αξιοποίηση Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων

Επισκόπηση των Μαζικών Ελευθέρων Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs). Περιλαμβάνονται ορισμοί, θεμελιώδεις αρχές τους, ιστορική αναδρομή, τα  είδη των MOOCs, τα προτερήματά τους και προκλήσεις και ανοικτά θέματα και μια «εξερεύνηση του κόσμου των MOOCs (διείσδυση, κατανομές, προοπτικές, κ.λπ.). Στην συνέχεια γίνεται αναφορά σε πλατφόρμες που παρέχουν MOOCs και πλοήγηση στις πιο γνωστές καθώς και η επιχειρηματικότητα … Περισσότερα