Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ΔΠΜΣ “Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες” ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Με απόφαση του Διευθυντή του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες», που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφιότητας μέχρι 09/10/2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτηση τους, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier, στην παρακάτω διεύθυνση:

Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»
Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή Φούρκα, Καστοριά 52100
Τηλ 24670-87182

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, τηλ.: 24670-87182 και 2467087062  και e-mail msc-inf@uowm.gr

Αρχική ανακοίνωση προκήρυξης

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Διιδρυματικού ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνουν και λειτουργούν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» (ΦΕΚ 3668 /τ. Β΄/03-10-2019) στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά. Το ΔΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» προκηρύσσει τις δύο ειδικεύσεις σπουδών του για το ακαδημαϊκό … Περισσότερα

Ανακοίνωση για τη λειτουργία για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Διιδρυματικού ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλούν υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» (PostGraduate Programme “Modern Information … Περισσότερα

Στατιστικές μέθοδοι στην εκπαίδευση

Δειγματοληψία, πιθανότητες, συνδυαστική, δυωνυμική κατανομή, κατανομή Poisson, κανονική κατανομή. Σημειακή εκτίμηση, αμερόληπτες εκτιμήτριες, κεντρικό οριακό θεώρημα. Εκτίμηση σε διάστημα, διαστήματα εμπιστοσύνης. Παραμετρικοί και μη-παραμετρικοί έλεγχοι υπόθεσης. Παλινδρόμηση, συσχέτιση, πίνακες συνάφειας. Εφαρμογή των παραπάνω με χρήση του στατιστικού πακέτου spss.

Σχεδιασμός και αξιοποίηση Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων

Επισκόπηση των Μαζικών Ελευθέρων Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs). Περιλαμβάνονται ορισμοί, θεμελιώδεις αρχές τους, ιστορική αναδρομή, τα  είδη των MOOCs, τα προτερήματά τους και προκλήσεις και ανοικτά θέματα και μια «εξερεύνηση του κόσμου των MOOCs (διείσδυση, κατανομές, προοπτικές, κ.λπ.). Στην συνέχεια γίνεται αναφορά σε πλατφόρμες που παρέχουν MOOCs και πλοήγηση στις πιο γνωστές καθώς και η επιχειρηματικότητα … Περισσότερα

Το Ψηφιακό Παιχνίδι στη Μάθηση

H διείσδυση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή του δασκαλοκεντρικού μοντέλου και πλέον οι μαθητές αποκτούν συμμετοχικό ρόλο στη μάθηση και αλληλεπιδρούν στη μαθησιακή διαδικασία, μέσω διαδραστικών εφαρμογών και ψηφιακών παιχνιδιών. Σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση των αρχών σχεδίασης, ανάπτυξης κι αξιολόγησης εφαρμογών ψηφιακών παιχνιδιών για την εκπαίδευση, καθώς και της  … Περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές στο πλαίσιο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των κινητών συσκευών

Σε αυτό το μάθημα γίνεται εισαγωγή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, και με τη βοήθεια εκπαιδευτικών εργαλείων κατάλληλων για μαθητές. Αρχικά γίνεται εισαγωγή στον προγραμματισμό σε Android, στο οικοσύστημα των εφαρμογών του,  στην ιστορία/εξέλιξή του, στις εκδόσεις του, στην αρχιτεκτονική του (πυρήνας, βιβλιοθήκες, runtime, application framework, εφαρμογές), στο Dalvik, στην ασφάλεια, … Περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού

Το μάθημα εστιάζει στις φάσεις εργασίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού σύμφωνα με το μοντέλο ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εκπόνηση έργου από ομάδα (project-based). Στόχος είναι οι φοιτητές/-τριες να εξοικειωθούν με τις διάφορες φάσεις εργασίας και τα παραδοτέα ενός έργου (project). Τα θεωρητικά θέματα του μαθήματος περιλαμβάνουν: διδακτική … Περισσότερα

Εργαλεία Νέων Τεχνολογιών και Εκπαιδευτικά Λογισμικά

Επισκόπηση των βασικών μεθόδων σχεδίασης εργαλείων νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών λογισμικών. Περιλαμβάνονται θέματα σχεδίασης βάσεων δεδομένων για την υποστήριξη τέτοιων συστημάτων, ξεκινώντας από την αναγκαιότητα τους σε αυτά τα συστήματα, τις βασικές τους έννοιες (πεδία, εγγραφές, πίνακες, ευρετήρια αναζήτησης, πρωτεύον-δευτερεύον κλειδί), ερωτήματα SQL, παραδείγματα βάσεων δεδομένων, σχεδίαση βάσης δεδομένων στο εργαστήριο. Επισκόπηση στην Κοινωνική Δικτύωση … Περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση και τεχνολογίες τηλε-εκπαίδευσης

Το μάθημα εστιάζει στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη ηλεκτρονικής μάθησης (προσαρμοστικά περιβάλλοντα, συνεργατική μάθηση, κοινότητες πρακτικής, μάθηση βασισμένη στους διατιθέμενους πόρους). Παρουσιάζονται εργαλεία, τεχνολογίες και υπηρεσίες του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης. Περιγράφονται πρότυπα και τυποποιήσεις που αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση με έμφαση στη διαλειτουργικότητα για την ανταλλαγή … Περισσότερα