Αξιόπιστα Υπολογιστικά Συστήματα

Επισκόπηση των βασικών μεθόδων σχεδίασης αξιόπιστων υπολογιστικών συστημάτων. Αρχικά, θα διδαχθούν βασικές έννοιες και ορισμοί (π.χ. αξιοπιστία (reliability) και διαθεσιμότητα (availability) και θα οριστούν κριτήρια μέτρησης της αξιοπιστίας.

Έπειτα, θα περιγραφούν εν συντομία οι βασικές τεχνικές σχεδίασης συστημάτων ανεκτικών σε βλάβες (fault tolerant systems) και οι κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων που χρησιμοποιούνται κυρίως στη σχεδίαση μνημών και στη μετάδοση δεδομένων. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι πιο προηγμένες μέθοδοι για την ανάπτυξη αξιόπιστων υπολογιστών (fault tolerant computers) και θα παρουσιαστούν σύγχρονες εμπορικές λύσεις εξυπηρετητών υψηλής αξιοπιστίας (fault tolerant servers).

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο