Ασφάλεια Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων – Γενική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Παρουσιάζονται θέματα για την ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση, τεχνολογίες διαχείρισης ταυτότητας, έλεγχο προσπέλασης, ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων, ασφάλεια συστημάτων βάσεων δεδομένων, κακόβουλο λογισμικό, διασφάλιση και αξιολόγηση…Read More

Continue reading "Ασφάλεια Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων – Γενική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (GDPR)"

Κατανεμημένα Συστήματα και Υπολογιστικά Νέφη

Παρουσιάζονται θέματα με τη µελέτη του σχεδιασµού και της υλοποίησης των σύγχρονων κατανεµηµένων συστηµάτων και των υπολογιστικών νεφών. Θα µελετηθούν έννοιες σχετικές µε το…Read More

Continue reading "Κατανεμημένα Συστήματα και Υπολογιστικά Νέφη"

Τεχνολογίες και Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό

Παρουσιάζονται σύγχρονα θέματα τεχνολογιών του Διαδικτύου όπως: Σύγχρονες τεχνολογίες, υπηρεσίες και εφαρμογές Web 2.0 και Web 3.0. Αλγόριθμοι αναζήτησης πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Σημασιολογικός Ιστός,…Read More

Continue reading "Τεχνολογίες και Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό"