Ρυθμιστικά Θέματα Τηλεπικοινωνιών και Πνευματική Ιδιοκτησία, Έξυπνες Πόλεις και Υπηρεσίες

Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών εγείρει πληθώρα νομικών ζητημάτων από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας, της προστασίας του καταναλωτή,…Read More

Continue reading "Ρυθμιστικά Θέματα Τηλεπικοινωνιών και Πνευματική Ιδιοκτησία, Έξυπνες Πόλεις και Υπηρεσίες"

Ειδικά Θέματα και Εφαρμογές Ψηφιακών Τεχνολογιών

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση του νέου τρόπου αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών. Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην αειφόρο ανάπτυξη και την υπεύθυνη καινοτομία, ιδιαίτερα…Read More

Continue reading "Ειδικά Θέματα και Εφαρμογές Ψηφιακών Τεχνολογιών"

Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Καινοτομία

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις βασικές αρχές, μεθόδους και λειτουργίες του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ενότητες που θα διδαχθούν στο πλαίσιο…Read More

Continue reading "Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Καινοτομία"

Αξιόπιστα Υπολογιστικά Συστήματα

Επισκόπηση των βασικών μεθόδων σχεδίασης αξιόπιστων υπολογιστικών συστημάτων. Αρχικά, θα διδαχθούν βασικές έννοιες και ορισμοί (π.χ. αξιοπιστία (reliability) και διαθεσιμότητα (availability)) και θα οριστούν…Read More

Continue reading "Αξιόπιστα Υπολογιστικά Συστήματα"

Προηγμένη Ψηφιακή Σχεδίαση

Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν Τεχνολογίες υλοποίησης: Ολοκληρωμένα κυκλώματα, Προγραμματιζόμενες διατάξεις λογικής, συσκευασία και πλακέτες κυκλωμάτων, διασύνδεση και ακεραιότητα σήματος. Επεξεργαστές: Οργάνωση Ενσωματωμένων Υπολογιστών, εντολές…Read More

Continue reading "Προηγμένη Ψηφιακή Σχεδίαση"

Κινητός Υπολογισμός και Εφαρμογές

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη εφαρμογών κινητών και ασύρματων συσκευών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές…Read More

Continue reading "Κινητός Υπολογισμός και Εφαρμογές"

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων και Υπηρεσιών

Παρουσίαση προηγμένων δικτυακών τεχνολογιών και μεθοδολογιών που αφορούν τη μελέτη και τον σχεδιασμό δικτύωσης υπολογιστών. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι τεχνικές λεπτομέρειες της…Read More

Continue reading "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων και Υπηρεσιών"

Τεχνολογίες Aσύρματων και Kινητών Επικοινωνιών

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση ζητημάτων και επιλογών που ανακύπτουν κατά τη σχεδίαση και υλοποίηση ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών. Παρουσιάζονται θέματα που…Read More

Continue reading "Τεχνολογίες Aσύρματων και Kινητών Επικοινωνιών"

Υπολογιστικές Μέθοδοι

Επισκόπηση των βασικών μεθόδων επίλυσης επιστημονικών προβλημάτων με χρήση υπολογιστή. Γνωριμία με μεθόδους στα περιβάλλοντα MATLAB και Mathematica. Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται τα…Read More

Continue reading "Υπολογιστικές Μέθοδοι"