Ειδικά Θέματα και Εφαρμογές Ψηφιακών Τεχνολογιών

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση του νέου τρόπου αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών. Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην αειφόρο ανάπτυξη και την υπεύθυνη καινοτομία, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα. Παρέχει εννοιολογικές και εμπειρικές βάσεις για τους φοιτητές να προσεγγίσουν την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα στις διασυνδέσεις τους με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες.

Θα εξοικειώσει τους φοιτητές με τις πρακτικές και τα βασικά ζητήματα γύρω από τη δημιουργία νέας οικονομικής δραστηριότητας και με τη χρηματοδότηση τέτοιων πρωτοβουλιών. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν βαθιά γνώση της φύσης των καινοτομιών (έξυπνων τεχνολογιών). Θα γνωρίσουν και θα κατανοήσουν τις πλέον σύγχρονες στρατηγικές που είναι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λύσεις “έξυπνης υποδομής”, ενώ παράλληλα θα μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη μετάβαση από παλαιότερες υποδομές σε έξυπνα συστήματα, να διαχειρίζονται τη φάση μετάβασης από τα συστήματα υποδομής παλαιού τύπου, υποστηρίζοντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο