ΙοΤ, Μ2Μ επικοινωνίες και Εφαρμογές

Το μάθημα πραγματεύεται τις κύριες προκλήσεις, τις λύσεις και τις εφαρμογές των επικοινωνιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things IoT) και των επικοινωνιών Μηχανής προς Μηχανή (Machine to Machine M2M).

Σχετικά ζητήματα έχουν εξεταστεί από την ερευνητική κοινότητα τα τελευταία χρόνια και έχουν ξεκινήσει νέες δραστηριότητες προτυποποίησης. Ενδεικτικά, το μάθημα πραγματεύεται παραδοσιακά συστήματα αυτοματισμού, τη φιλοσοφία του συνδεδεμένου κόσμου (connected world), θέματα κατανομής πόρων, δρομολόγησης, εξοικονόμησης ενέργειας, ειδικά θέματα υπολογιστικών νεφών, τα έξυπνα δίκτυα, τα δίκτυα μεταξύ οχημάτων, καθώς και σενάρια εφαρμογών.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο