Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν Παράλληλες αρχιτεκτονικές: Συμβατικοί παράλληλοι υπολογιστές, μηχανές αγωγού, μηχανές μητρώου, μηχανές πολυεπεξεργασίας. Μη συμβατικές παράλληλες μηχανές, μηχανές ροής δεδομένων,μηχανές αναγωγής, παράλληλες αρχιτεκτονικές ειδικού σκοπού.

Παραλληλισμός επιπέδου εντολών και αξιοποίησή του: Παραλληλισμός επιπέδου εντολών, εξαρτήσεις δεδομένων και κίνδυνοι, εξαρτήσεις ελέγχου, βασικές τεχνικές μεταγλωττιστή για την αξιοποίηση του ILP, μείωση του κόστους των διακλαδώσεων μέσω πρόβλεψης, δυναμική πρόβλεψη διακλάδωσης και απομονωτές πρόβλεψης διακλάδωσης, συσχετικοί μηχανισμοί πρόβλεψης διακλάδωσης, επιλεκτικοί μηχανισμοί πρόβλεψης.

Αντιμετώπιση των κινδύνων δεδομένων με δυναμική χρονοδρομολόγηση, η προσέγγιση του Tomasulo, εικασία που βασίζεται στο υλικό. ILP με την χρήση πολλαπλής έκδοσης και στατικής χρονοδρομολόγησης και εικασίας, εξελιγμένες τεχνικές παράδοσης εντολών και εικασίας, o Intel Pentium 4. Περιορισμοί του παραλληλισμού επιπέδου εντολών: Μελέτες σχετικές με τους περιορισμούς του ILP, περιορισμοί του μεγέθους του παραθύρου και του μέγιστου αριθμού έκδοσης, η επίδραση των πεπερασμένων καταχωρητών.

Περιορισμοί του ILP σε ρεαλιστικούς επεξεργαστές, πολυεπίπεδα ζητήματα: σύγκριση εικασίας υλικού με εικασία λογισμικού, πολυνημάτωση, ταυτόχρονη πολυνημάτωση, απόδοση και αποδοτικότητα των προηγμένων επεξεργαστών πολλαπλής έκδοσης, περιορισμοί των επεξεργαστών πολλαπλής έκδοσης.

Παράλληλη επεξεργασία: Οργάνωση πολλαπλών επεξεργαστών, συμμετρικοί πολυεπεξεργαστές, συνοχή κρυφής μνήμης και το πρωτόκολο MESI, πολυνημάτωση και chip πολυεπεξεργαστών, συστάδες, μη ομοιόμορφη προσπέλαση μνήμης, υπολογισμοί διανυσμάτων. Υπολογιστές πολλαπλών πυρήνων: Ζητήματα απόδοσης του υλικού, ζητήματα απόδοσης του λογισμικού, οργάνωση πολλαπλών πυρήνων, οργάνωση πολλαπλών πυρήνων της Intel, ο επεξεργαστής Intel Core Duo, ο επεξεργαστής Intel Core i7, ο επεξεργαστής ARM 11 MPCore. Παράλληλος προγραμματισμός με τα περιβάλοντα της Intel και αριθμητικές εφαρμογές.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο