Ρυθμιστικά Θέματα Τηλεπικοινωνιών και Πνευματική Ιδιοκτησία, Έξυπνες Πόλεις και Υπηρεσίες

Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών εγείρει πληθώρα νομικών ζητημάτων από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας, της προστασίας του καταναλωτή, της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφορία, της ρύθμισης δικαιωμάτων επί των δεδομένων γενικότερα (ιδίως η περίπτωση των Big data) αλλά και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων (information security/cybercime issues).

Στο μάθημα εξετάζονται όλα τα ανωτέρω και επιπλέον ενδεικτικά οι νομικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence), της μηχανικής εκμάθησης (machine learning), της τεχνολογίας της «αλυσίδας των μπλοκ» (blockchain technology) και των έξυπνων συμβολαίων (smart contracts).

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο