Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων

Επισκόπηση των Μαζικών Ελευθέρων Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs). Περιλαμβάνονται ορισμοί, θεμελιώδεις αρχές τους, ιστορική αναδρομή, τα  είδη των MOOCs, τα προτερήματά τους και προκλήσεις και ανοικτά θέματα και μια «εξερεύνηση του κόσμου των MOOCs (διείσδυση, κατανομές, προοπτικές, κ.λπ.).

Στην συνέχεια γίνεται αναφορά σε πλατφόρμες που παρέχουν MOOCs και πλοήγηση στις πιο γνωστές καθώς και η επιχειρηματικότητα των MOOCs (Business models,  πιθανοί τρόποι δημιουργίας εισοδημάτων).  Διδάσκεται επίσης η ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού  (ψηφιακές βιβλιοθήκες, μορφές, τεχνικές και χαρακτηριστικά οπτικοακουστικού υλικού, λογισμικά, πρότυπα, κ.λπ.). Τέλος διδάσκεται ο σχεδιασμός των MOOCs με βάση το Πλαίσιο Αναφοράς Ποιότητας, για την ποιότητα των Ανοικτών Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο