Ανακοίνωση για τη λειτουργία για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Διιδρυματικού ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το…Read More

Continue reading "Ανακοίνωση για τη λειτουργία για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020"

Ασφάλεια Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων – Γενική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Παρουσιάζονται θέματα για την ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση, τεχνολογίες διαχείρισης ταυτότητας, έλεγχο προσπέλασης, ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων, ασφάλεια συστημάτων βάσεων δεδομένων, κακόβουλο λογισμικό, διασφάλιση και αξιολόγηση…Read More

Continue reading "Ασφάλεια Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων – Γενική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (GDPR)"

Κατανεμημένα Συστήματα και Υπολογιστικά Νέφη

Παρουσιάζονται θέματα με τη µελέτη του σχεδιασµού και της υλοποίησης των σύγχρονων κατανεµηµένων συστηµάτων και των υπολογιστικών νεφών. Θα µελετηθούν έννοιες σχετικές µε το…Read More

Continue reading "Κατανεμημένα Συστήματα και Υπολογιστικά Νέφη"