Παρουσιάζονται σύγχρονα θέματα τεχνολογιών του Διαδικτύου όπως: Σύγχρονες τεχνολογίες, υπηρεσίες και εφαρμογές Web 2.0 και Web 3.0. Αλγόριθμοι αναζήτησης πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Σημασιολογικός Ιστός, οντολογίες, μετά-δεδομένα στο Διαδίκτυο, URIs, XML-based frameworks for semantic description, Resource Description Framework (RDF), RDF schema (RDFS). Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό, βασικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό, μέθοδοι διασύνδεσης με Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ), XML, XSD, Java Servlets, το ασύγχρονο μοντέλο πελάτη-εξυπηρερητή – Asynchronous JavaScript And XML (AJAX).