ΔΠΜΣ

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και το τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνουν και λειτουργούν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες».

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες με τις εξής ειδικεύσεις:

α) Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων
β) Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017 (ενδεικτικά: πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Πολυτεχνικών, Θετικών, Τεχνολογικών, Κοινωνικών, Οικονομικών, Νομικών, Φιλοσοφικών, και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής).

ΔΟΜΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ
Συνδεθείτε με την Υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας  
Συνδεθείτε στην Υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Τάξης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δείτε όλες τις υπηρεσίες μας
Το Τμήμα Δικτύων προσφέρει την υπηρεσία VPN
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα μαθήματα έχουν επιλεγεί ώστε να σας παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο σπουδών.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Κατά την διάρκεια της φοίτησης, σας παρέχουμε συνεχόμενη εκπαιδευτική & τεχνική υποστήριξη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τα Πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας & Πειραιώς διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για την ποιότητα σπουδών που προσφέρει.

Ικανοποιημένοι Φοιτητές

Εξειδικευμένα Μαθήματα

ΔΠΜΣ "Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες"

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Έμπειροι Καθηγητές

Διεθνής Αναγνώριση

Προκύρηξη 2023-2024

Email: msc-inf@uowm.gr Τηλ:2467440023

Υποβολή Αιτήσεων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο ΔΠΜΣ Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2023-2024

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο