Ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στα ΠΜΣ του Τμήματος για το 2019-2020

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στα ΠΜΣ του Τμήματος για το 2019-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις…Read More

Continue reading "Ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στα ΠΜΣ του Τμήματος για το 2019-2020"

Ανακοίνωση για τη λειτουργία για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Διιδρυματικού ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το…Read More

Continue reading "Ανακοίνωση για τη λειτουργία για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020"

Ανακοίνωση έγκρισης ΔΠΜΣ Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες

Tο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και υπηρεσίες εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας όπως και από τη Σύγκλητο του…Read More

Continue reading "Ανακοίνωση έγκρισης ΔΠΜΣ Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες"

1η Ανακοίνωση για τη λειτουργία για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Διιδρυματικού ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το…Read More

Continue reading "1η Ανακοίνωση για τη λειτουργία για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020"

Προκήρυξη 2018-2019

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλούν υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με…Read More

Continue reading "Προκήρυξη 2018-2019"