Δίδακτρα – Υποτροφίες

Το κόστος του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και από χορηγίες, δωρεές, και άλλες πηγές.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 960€ ανά εξάμηνο σπουδών (2.880€ για το σύνολο του Προγράμματος). Με βάση την παρ.2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 ποσοστό έως 30% των εισακτέων μπορεί να απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο