Εκπόνηση Διπλωματικής Διατριβής

Για να γίνει ανάθεση Διπλωματικής Διατριβής θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν αποπληρώσει και την τρίτη δόση των διδάκτρων και έπειτα να συμπληρώσουν την Αίτηση Ανάθεση Διατριβής σε συνεννόηση με τον Επιβλέπων Διδάσκοντα.

Η Διπλωματική Διατριβή θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το Υπόδειγμα Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Επιπλέον η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 87/31-5-2019 συνεδρίαση αποφάσισε τη θεσμοθέτηση της υπηρεσίας ανίχνευσης λογοκλοπής μέσω της χρήσης του λογισμικού λογοκλοπής Turnitin Originality Check.
Όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν
απαραιτήτως την υπηρεσία ανίχνευσης λογοκλοπής για τον έλεγχο των πτυχιακών, διπλωματικών, διδακτορικών και άλλων εργασιών. Η εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική αναφορά (Originality Report) και στη συνέχεια να εγκρίνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.

Τέλος μετά από 6 μήνες από την Ανάθεση της Διατριβής και εφόσον έχει ολοκληρωθεί Μεταπτυχιακή Διατριβή μπορεί να γίνει Αίτηση Παρουσίασης ώστε να γίνει η παρουσίαση της εργασίας σε τριμελή επιτροπή.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο