Εργαλεία Νέων Τεχνολογιών και Εκπαιδευτικά Λογισμικά

Επισκόπηση των βασικών μεθόδων σχεδίασης εργαλείων νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών λογισμικών. Περιλαμβάνονται θέματα σχεδίασης βάσεων δεδομένων για την υποστήριξη τέτοιων συστημάτων, ξεκινώντας από την αναγκαιότητα τους σε αυτά τα συστήματα, τις βασικές τους έννοιες (πεδία, εγγραφές, πίνακες, ευρετήρια αναζήτησης, πρωτεύον-δευτερεύον κλειδί), ερωτήματα SQL, παραδείγματα βάσεων δεδομένων, σχεδίαση βάσης δεδομένων στο εργαστήριο.

Επισκόπηση στην Κοινωνική Δικτύωση στην εκπαίδευση. Σε αυτή περιλαμβάνονται βασικές έννοιες, τύποι κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση, Πλεονεκτήματα και Ζητήματα, Δημοφιλή Εκπαιδευτικά Κοινωνικά Δίκτυα και Δημοφιλείς σελίδες Κοινωνικών Δικτύων στην Εκπαίδευση.

Web 2.0 και εκπαίδευση. Περιλαμβάνονται βασικές έννοιες του Web 2.0, Οι παιδαγωγικές αξίες πίσω από την κοινωνική δικτύωση Web 2.0, Ανασκόπηση υπαρχόντων εκπαιδευτικών μοντέλων που χρησιμοποιούν εργαλεία Web 2.0, Web 2.0 και Γνωστική διάσταση, Δημοφιλή εργαλεία Web 2.0 στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Χρήση Web 2.0 εργαλείων στην εκπαίδευση με έμφαση στα Wikis, Blogs, Συνεργατικοί εννοιολογικοί χάρτες, Online παιχνίδια & Εικονικοί κόσμοι, Podcast/Vodcast.