Κινητός Υπολογισμός και Εφαρμογές

Απόκτηση γνώσεων εφαρμογών κινητών τηλεφώνων κ.α

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη εφαρμογών κινητών και ασύρματων συσκευών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών στις κυριότερων πλατφόρμες για κινητές συσκευές (Android, iOS, Windows Mobile).

Ειδικότερα θα μελετηθούν: η αρχιτεκτονικές των πλατφορμών, τα συστατικά και ο κύκλος ζωής κινητών εφαρμογών, η σχεδίαση και ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος, η σύνδεση με πολυμέσα και η δκτύωσή τους με WiFi, Bluetooth- GPS καθώς και διάφοροι Content Providers/Resolvers. Επιπλέον, θα εμβαθύνουν σε ανοικτές πλατφόρμες προτυποποίησης ηλεκτρονικών με έμφαση στην επικοινωνία με κινητές συσκευές.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο