Το Ψηφιακό Παιχνίδι στη Μάθηση

Οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τις σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης.

H διείσδυση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή του δασκαλοκεντρικού μοντέλου και πλέον οι μαθητές αποκτούν συμμετοχικό ρόλο στη μάθηση και αλληλεπιδρούν στη μαθησιακή διαδικασία, μέσω διαδραστικών εφαρμογών και ψηφιακών παιχνιδιών.

Σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση των αρχών σχεδίασης, ανάπτυξης κι αξιολόγησης εφαρμογών ψηφιακών παιχνιδιών για την εκπαίδευση, καθώς και της συνεισφοράς τους σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Δίνεται έμφαση στην προσέγγιση της διδασκαλίας του προγραμματισμού μέσω της χρήσης και της δημιουργίας ψηφιακών παιχνιδιών, αξιοποιώντας κατάλληλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ως μαθησιακά εργαλεία, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τις σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης και προγραμματισμού ψηφιακών παιχνιδιών, για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών, συνδυάζοντας τις γνώσεις στον προγραμματισμό με την ικανότητα και τη φαντασία, τη δράση με την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας έτσι μια συναρπαστική ψηφιακή πραγματικότητα. Προτείνεται η προσέγγιση της διδασκαλίας της πληροφορικής για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, μέσω της χρήσης εκπαιδευτικών περιβαλλόντων δημιουργίας ψηφιακών παιχνιδιών (PyGame, Logo, Kodu, Scratch, AppInventor, Greenfoot) και γλωσσών προγραμματισμού (Python, Java).

Επιπρόσθετα, δίνονται προτάσεις διδασκαλίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών που προορίζονται για τη διδασκαλία πολλαπλών μαθησιακών αντικειμένων στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες, με στόχο στην κατάκτηση των γενικών διδακτικών στόχων και στη διαμόρφωση θετικών στάσεων με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών με περισσότερη ένταση και διάθεση, συγκρινόμενη με το συμβατικό τρόπο παράδοσης του μαθησιακού περιεχομένου.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο