Προηγμένη Ψηφιακή Σχεδίαση

Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν Τεχνολογίες υλοποίησης: Ολοκληρωμένα κυκλώματα, Προγραμματιζόμενες διατάξεις λογικής, συσκευασία και πλακέτες κυκλωμάτων, διασύνδεση και ακεραιότητα σήματος. Επεξεργαστές: Οργάνωση Ενσωματωμένων Υπολογιστών, εντολές και δεδομένα, διασύνδεση με τη μνήμη. Διασύνδεση Εισόδου/Εξόδου: Συσκευές εισόδου/εξόδου, ελεγκτές εισόδου/εξόδου, παράλληλοι δίαυλοι, σειριακή μετάδοση, λογισμικό εισόδου/εξόδου. 

Επιταχυντές: Γενικές αρχές, ανίχνευση ακμών βίντεο, επαλήθευση επιταχυντών. Μεθοδολογία σχεδίασης: Ροή σχεδίασης, βελτιστοποίηση σχεδίασης, σχεδίαση για δοκιμή, Σύνθεση και προσομοίωση, Σύνθεση Υψηλού Επιπέδου, μη τεχνικά θέματα. Μεθοδολογίες σχεδίασης με τις γλώσσες VHDL και System Verilog. Εργαλεία σχεδιασμού με FPGAs της Xilinx και σχετική εργασία πάνω στην σχεδίαση και προσομοίωση με τις παραπάνω μεθοδολογίες.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο