Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων και Υπηρεσιών

Παρουσίαση προηγμένων δικτυακών τεχνολογιών και μεθοδολογιών που αφορούν τη μελέτη και τον σχεδιασμό δικτύωσης υπολογιστών. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι τεχνικές λεπτομέρειες της σχεδίασης, εγκατάστασης και λειτουργίας των δικτύων υπολογιστών μικρών ως μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και δικτύων σε περιβάλλοντα εταιρικά και παροχής υπηρεσιών.

Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τα πρότυπα OSI/ISO, TCP/IP και IPv6, τη δικτύωση και τις δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων, την παραμετροποίηση δικτυακών συσκευών δρομολογητών (router) και μεταγωγών (switch), τα σύγχρονα πρωτόκολλα δρομολόγησης, τον σχεδιασμό εικονικών τοπικών δικτύων. Οι εργασίες του μαθήματος αφορούν τη χρήση του εν λόγω πλαισίου για τον σχεδιασμό και την τεχνική προδιαγραφή πραγματικών δικτύων.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο