Στατιστικές Μέθοδοι στην Εκπαίδευση

Δειγματοληψία, πιθανότητες, συνδυαστική, δυωνυμική κατανομή, κατανομή Poisson, κανονική κατανομή. Σημειακή εκτίμηση, αμερόληπτες εκτιμήτριες, κεντρικό οριακό θεώρημα. Εκτίμηση σε διάστημα, διαστήματα εμπιστοσύνης. Παραμετρικοί και μη-παραμετρικοί έλεγχοι υπόθεσης. Παλινδρόμηση, συσχέτιση, πίνακες συνάφειας. Εφαρμογή των παραπάνω με χρήση του στατιστικού πακέτου spss.

 

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο