Τεχνολογίες Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση ζητημάτων και επιλογών που ανακύπτουν κατά τη σχεδίαση και υλοποίηση ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών.

Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το Ασύρματο Περιβάλλον Επικοινωνίας: Κυψελωτά Δίκτυα, Αρχές των Κυψελωτών Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών Παρεμβολές, Ασύρματα δίκτυα 3ης 4ης και 5ης Γενιάς, Διαχείριση Κινητικότητας, Διαχείριση Επικοινωνίας, Δίκτυα IEEE 802.11x, Κινητό ΙP (Mobile IP),Δίκτυα Κατά Περίπτωση (Ad hoc), Δίκτυα αισθητήρων (Sensor networks), Ασφάλεια στο σύρματο Περιβάλλον.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο